رسالة فی الاجتهاد و التقلید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسالة فی الاجتهاد و التقلید ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

رسالة فی الاجتهاد و التقلید (بروجردی)، اثر محمد تقی بروجردی (۱۴۱۱ ق) به زبان عربی، درباره اجتهاد و تقلید و در یک جلد
رسالة فی الاجتهاد و التقلید (اراکی)، اثر آیت‌الله محمدعلی اراکی، به زبان عربی، درباره اجتهاد و تقلید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار