رده:وزیران عصر پهلوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آقاخان اشرفی

 • ا

 • ابراهیم خواجه نوری

 • ابراهیم غفاری

 • ابراهیم نبیل سمیعی

 • ابوالحسن بهنیا

 • احمد اشتری

 • اردشیر زاهدی

 • اسدالله صنیعی

 • الهیار صالح

 • امیرخسرو افشار

 • امیرعباس هویدا

 • امین‌الدوله کاشی

 • ج

 • جواد آشتیانی

 • جواد بوشهری

 • ح

 • حسن اخوی

 • حسن‌علی غفاری

 • حسنعلی منصور

 • حسین پیرنیا

 • حسین سمیعی

 • حمید رهنما

 • خ

 • خاندان اسکندری

 • خاندان اشتری

 • خاندان اشرفی

 • خاندان افشار

 • خاندان بختیاری

 • خاندان بوشهری

 • خاندان بیات

 • خاندان پاکروان

 • خاندان جهانشاهی

 • خاندان خسروانی

 • خاندان دفتری

 • خاندان دولتشاهی

 • خاندان دیبا

 • خاندان رهنما

 • خاندان سمیعی

 • خاندان شیبانی

 • خاندان غفاری

 • خاندان فرمانفرماییان

 • خاندان معتمدی

 • خاندان مهران

 • خاندان هدایت

 • خسرو خسروانی

 • ر

 • رجب‌علی منصور

 • س

 • سیف‌السلطنه افشار

 • ش

 • شمس‌الدین امیرعلایی

 • شهاب‌الدین خسروانی

 • ع

 • عباس قره‌باغی

 • عبدالحسین بهنیا

 • عبدالحسین تیمورتاش

 • عبدالعلی جهانشاهی

 • عطاءالله خسروانی

 • علی معتمدی

 • غ

 • غلامحسین جهانشاهی

 • غلامحسین رهنما

 • غلام‌حسین صدیقی

 • غلام‌حسین غفاری

 • غلامرضا نیک پی

 • ف

 • فتح‌الله پاکروان

 • فرخ روپارسای

 • فضل‌الله بهرامی

 • ک

 • کریم معتمدی

 • م

 • مجید رهنما

 • محمد غفاری

 • محمد مصدق

 • محمد معتضد باهری

 • محمدصادق بوشهری

 • محمود انصاری

 • محمود نریمان

 • مرتضی خسروانی

 • مرتضی یزادن‌پناه

 • منوچهر اقبال

 • مهدی غفاری

 • میرزا شفیع جهانشاهی

 • ن

 • ناصر گلسرخی

 • نصرالله انتظام

 • نظام‌الدین غفاری

 • ه

 • هادی اشتری

 • هاشم‌خان امین‌الدوله

 • هوشنگ سمیعی

 • جعبه ابزار