رده:علمای قرن چهاردهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آتا افندی

 • آقا بزرگ تهرانی

 • آقا سیدابوالحسن اصفهانی

 • آقا ضیاء الدین عراقی

 • آقا ضیاءالدین عراقی

 • آقابزرگ تهرانی

 • آل بحرالعلوم

 • آل جواهری

 • آل حرزالدین

 • آل‌بلاغی

 • آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

 • آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی

 • آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

 • آیت‌الله‌العظمی سیدرضا بهاءالدینی

 • آیت‌الله‌العظمی عبدالکریم حائری یزدی

 • آیةالله محمدعلی اجتهادی اراکی

 • ا

 • ابراهیم موثق عاملی

 • ابن حسن جارچوی

 • ابن‌عاشور (اعلام)

 • ابن‌عزوز محمدالمکی‌ بن‌ مصطفی‌ حسنی‌ ادریسی‌

 • ابن‌عزوز محمدالمکی‌ بن‌ مصطفی‌ حسنی‌ ادریسی‌

 • ابو‌الفضل تهرانی

 • ابوالفضل داورپناه

 • ابوالکلام آزاد

 • ابوعبدالله بن میرزا نصرالله زنجانی

 • احمد عارف الزین

 • احمد کافی

 • احمد مصطفی مراغی

 • احمدشریف سنوسی

 • اسماعیل صدر

 • امام خمینی

 • امام موسی صدر

 • امین‌حسن اصلاحی

 • ب

 • بانو نصرت امین

 • برزنجی مدنی

 • ت

 • تقی طباطبائی قمی‌

 • ج

 • جعفر شیخ‌راضی

 • جهانگیرخان قشقایی

 • ح

 • حاج آقاحسین طباطبایی بروجردی

 • حاج ملاعلی تبریزی

 • حاج میرزاحسین خلیلی تهرانی

 • حاج‌امین حسینی

 • حاج‌سیدهاشم موسوی‌حداد

 • حاجی سراج الدین

 • حافظی‌حضور

 • حبیب الرحمن بهیکن پوری

 • حزام بهلول

 • حسن‌علی تهرانی

 • حسین حائری مازندرانی

 • حسین غفاری

 • حکیم جهانگیر خان قشقایی

 • خ

 • خاندان آشتیانی

 • خاندان خاتون‌آبادی

 • خاندان کشمیری

 • خاندان مسجد شاهیان

 • خلیل گیلانی

 • ر

 • راضی بن محمدحسین نجفی

 • رمضان سویحلی

 • رمضان‌علی شریفی

 • س

 • سلطان محمد ترکستانی مزاری

 • سید احمد خوانساری

 • سید جعفر مرتضی عاملی‌

 • سید حسن بجنوردی

 • سید حسن رضوی قمی‌

 • سید حسین طباطبایی بروجردی

 • سید حسین یوسف مکی‌

 • سید رضا بهاءالدینی

 • سید روح الله موسوی خمینی

 • سید شهاب الدین مرعشی نجفی

 • سید عبد الاعلی موسوی سبزواری

 • سید عبد الحسین طیّب

 • سید عبدالحسین دستغیب

 • سید عبدالرزاق موسوی مقرم

 • سید عبدالله بهبهانی

 • سید عبدالله شیرازی

 • سید علی حسینی میلانی

 • سید علی موسوی بهبهانی

 • سید محسن امین حسینی عاملی

 • سید محمد باقر صدر

 • سید محمد حجت کوه کمری

 • سید محمد حسین طباطبایی

 • سید محمد رضا سعیدی

 • سید محمد رضا گلپایگانی

 • سید محمد شیرازی

 • سید محمد علی قاضی طباطبایی

 • سید محمد محقق داماد

 • سید محمد موسوی جزایری

 • سید محمد مولانا

 • سید محمد وحیدی

 • سید محمد هادی میلانی

 • سید محمدرضا سعیدی

 • سید محمود حسینی شاهرودی

 • سید مرتضی عسکری

 • سید مرتضی فیروزآبادی‌

 • سید مصطفی خمینی

 • سید موسی زرآبادی قزوینی

 • سید هاشم حسینی طهرانی

 • سیدابراهیم بن سیدحسین بحرالعلوم

 • سیدابراهیم حسینی استهباناتی شیرازی

 • سیدابوالحسن موسوی اصفهانی

 • سیدابوالفضل زنجانی

 • سیدابوالقاسم بن سیدنصرالله مجتهد کاشانی

 • سیدابوالقاسم موسوی خویی

 • سیداحمد صافی

 • سیداسدالله مدنی

 • سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بحرالعلوم

 • سیدجلال‌الدین موسوی آشتیانی

 • سیدحسن اصفهانی مسقطی

 • سیدحسن ‌بن ‌سیدابراهیم ‌بحرالعلوم

 • سیدحسین بن رضا حسینی لاهیجی بادکوبه‌ای

 • سیدحسین ‌بن‌ سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدحسین بن موسی حسینی لاهیجی بادکوبه‌ای

 • سیدحسین بن هاشم حمامی

 • سید‌رضا صدر

 • سیدرضا موسوی زنجانی

 • سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • سیدصدرالدین صدر عاملی

 • سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری

 • سیدعبدالحسین شرف‌الدین عاملی

 • سیدعبدالصمد موسوی شوشتری جزایری‌

 • سیدعبدالعزیز طباطبایی‌ یزدی

 • سیدعبدالله بهبهانی

 • سیدعبدالوهاب صالح

 • سیدعلی بن سیدمحمّدرضا بحرالعلوم

 • سیدعلی ‌بن ‌هادی ‌بحرالعلوم

 • سیدعلی حسینی میلانی

 • سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی

 • سیدعلی موسوی بهبهانی

 • سید‌علی‌نقی حیدری‌

 • سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام

 • سیدعیسی کمال‌الدین

 • سیدمحسن طباطبایی حکیم

 • سیدمحمد بن‌ سیدمحمدتقی بحرالعلوم

 • سیدمحمد بهبهانی

 • سیدمحمد حجت کوه‌کمری

 • سیدمحمد حسینی شیرازی

 • سیدمحمد حسینی همدانی

 • سیدمحمد حسینی‌همدانی

 • سیدمحمد فضل شاه بخاری

 • سیدمحمد محقق داماد یزدی

 • سیدمحمّدتقی بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدتقی ‌بن ‌سیدمحمدرضا بحرالعلوم

 • سیدمحمدتقی حکیم

 • سیدمحمدتقی مدرسی

 • سیدمحمدحسین فضل‌اللّه

 • سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم

 • سیدمحمدسعید کمال الدین

 • سیدمحمّدصادق بن سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدعلی بن سیدعلی‌نقی بحرالعلوم

 • سیدمحمدمهدی بجستانی خراسانی

 • سیدمحمدمهدی ‌بن ‌سیدحسن بحرالعلوم

 • سیدمحمدمهدی درچه‌ای

 • سیدمحمدهادی میلانی

 • سیدمرتضی پسندیده

 • سیدمصطفی محقق داماد

 • سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن بحرالعلوم

 • سیده نصرت امین (بانو امین)

 • سیدهادی حسینی بجستانی خراسانی

 • سیدهادی زوین

 • سیدهاشم موسوی حداد

 • سیره اخلاقی آیت الله مرعشی نجفی

 • سیف الرحمن طوکی

 • ش

 • شکر بن احمد بغدادی

 • شهاب الدین مرجانی

 • شیخ احمد شانه‌ساز شیرازی

 • شیخ الحاج محمد افندی

 • شیخ سعید نورسی

 • شیخ عباس قمی

 • شیخ عبد الرحمن آل سعدی

 • شیخ عبدالحمید سائح

 • شیخ عزالدین قسام

 • شیخ علی رفیش

 • شیخ محمد باقر بهاری

 • شیخ محمد بلوکانی

 • شیخ محمد حسین غروی اصفهانی‌

 • شیخ محمد خالصی زاده

 • شیخ محمد سلطان المتکلمین

 • شیخ محمدباقر شبیبی

 • شیخ محمدرضا شبیبی

 • شیخ محمدرضا شیرازی

 • شیخ محمدعلی دمشقی

 • شیخ مرتضی آشتیانی

 • شیخ مرتضی حائری یزدی‌

 • شیخ‌حسن مجتهد صیقلانی

 • شیخ‌حسین حلی

 • شیخ‌محمدباقر بن محمدجعفر بهاری

 • ص

 • صبحی صالح

 • صدرالدین افندی

 • ع

 • عارف‌حسین حسینی

 • عبدالباقی سرور نعیم

 • عبدالحسین فقیهی رشتی‌

 • عبدالحی حسنی‌لکهنوی

 • عبدالرحمن بن محمد جزیری

 • عبدالرحیم بلبله

 • عبدالرحیم بن عبدالرحمان جرجاوی

 • عبدالعزیز بن باز

 • عبدالکریم جزایری

 • عبدالکریم حائری

 • عبدالکریم حائری‌یزدی

 • عبداللطیف سلطانی

 • عبدالله گیلانی مازندرانی نجفی

 • عبدالله مامقانی

 • عبدالمؤمن مردوخی

 • عبدالنبی عراقی

 • عبدالوهاب مجتهد رشتی

 • عبیدالله سندی

 • عزیزالله عطاردی قوچانی

 • علامه حسن حسن‌زاده آملی

 • علی ایروانی‌

 • علی بن زین العابدین یزدی

 • علی بن زین‌العابدین یزدی حائری

 • علی فانی اصفهانی‌

 • علی قدوسی

 • علی محمد علی دخیل

 • علی‌اکبر مدرس حکمی یزدی

 • عمرنصوحی بیلمن

 • غ

 • غلام محمد نیازی

 • غلام‌احمد پرویز

 • ف

 • فتح الله شریعت اصفهانی

 • فریدة الإسلام کاشانی‌

 • م

 • مجتبی قزوینی

 • محمد امین زین الدین

 • محمد باقر ملکی میانجی

 • محمد بخیت‌المطیعی حنفی

 • محمد جواد مغنیه

 • محمد جواد نجفی خمینی

 • محمد حسن مظفر

 • محمد زیتونی

 • محمد صدوقی

 • محمد عابدین

 • محمد عزة دروزة

 • محمد علی حائری قمی‌

 • محمد کرمی‌

 • محمد محمود حجازی

 • محمد مهدی سماوی

 • محمدابراهیم اعرافی

 • محمداسماعیل مبلغ

 • محمدامین بن محمدطاهر الحسینی

 • محمدامین شوشتری

 • محمدباقر بهاری همدانی

 • محمدباقر ملکی میانجی

 • محمدتقی آملی

 • محمدتقی بافقی

 • محمدجعفر محلاتی

 • محمدحسن مظفر

 • محمدحسین غروی اصفهانی کمپانی

 • محمدحسین مصباح

 • محمدحسین نجفی (مبارز عراقی)

 • محمدحسین نجفی دولت‌آبادی‌

 • محمدرضا نجفی اصفهانی

 • محمدسلیمان تونسوی چشتی

 • محمدعلی اراکی‌

 • محمدعلی مدرس خیابانی تبریزی

 • محمدعلی معصومی

 • محمدعلی نخجوانی

 • محمدمحمود صواف

 • محمدناصر الدین البانی

 • محمدهادی بیرجندی هادوی

 • محمدهادی معرفت

 • محیی‌الدین ابوالکلام آزاد

 • مرتضی مطهری

 • مصطفی آشتیانی

 • مصطفی اعتمادی‌

 • ملااحمد مدرس گرجی

 • ملامحمدکاظم آخوند خراسانی

 • مهدی الهی قمشه‌ای

 • مهدی جهانشاهی

 • میرزا ابو الحسن مشکینی‌

 • میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی‌

 • میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

 • میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

 • میرزا حبیب الله هاشم خویی

 • میرزا حسن بجنوردی

 • میرزا حسنعلی مروارید

 • میرزا حسین خلیلی تهرانی

 • میرزا حسین فقیه سبزواری

 • میرزا خلیل گیلانی

 • میرزا صادق‌آقا تبریزی

 • میرزا عبدالوهاب قزوینی

 • میرزا علی‌محمد اژه‌ای

 • میرزا محمد ثقفی

 • میرزا محمدتقی شیرازی

 • میرزا هاشم آملی

 • میرزاابراهیم سلماسی کاظمی

 • میرزاابوالقاسم ضیاءالعلماء

 • میرزااحمد کفایی خراسانی

 • میرزاحسن مجتهد تبریزی

 • میرزاصادق‌آقا تبریزی

 • میرزامهدی پویا

 • میرزا‌هاشم آشتیانی

 • میرسیدحسن سبزواری

 • ن

 • نصرت حسین کوروی

 • نظرعلی طالقانی‌

 • نعیم‌الدین مراد آبادی

 • و

 • وهبة زحیلی

 • وهبه مصطفی زحیلی

 • ه

 • هادی نجم‌آبادی تهرانی

 • هاشم قزوینی

 • هاشم معروف الحسنی

 • ی

 • یوسف مدنی تبریزی‌

 • جعبه ابزار