رده:صفات ثبوتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ص

  • صفات الهی

  • صفت قادر

  • ک

  • کلام الهی از منظر کلامی

  • جعبه ابزار