رده:روان‌شناسی آموزش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • اعتبار (روان‌شناسی)

 • اعتبار و پایایی

 • الگوی شرطی‌سازی رفتار کنش‌گر

 • الگوی شرطی‌سازی کلاسیک

 • ب

 • بازی‌درمانی

 • برنامه تقویت فاصله‌ای ثابت

 • برنامه تقویت فاصله‌ای متغیر

 • برنامه تقویت نسبت ثابت

 • برنامه تقویت نسبی متغیر

 • برنامه‌های تقویت

 • برنامه‌های تقویت سهمی

 • بینش‌درمانی

 • پ

 • پایایی (روان‌شناسی)

 • ت

 • تداعی (روان‌شناسی)

 • ح

 • حافظه (روان‌شناسی)

 • ر

 • روان‌شناسی (روش‌های تحقیق)

 • روان‌شناسی (رویکردها)

 • روان‌شناسی گشتالت

 • روش آزمایشی

 • روش آماری

 • روش بالینی

 • روش روان‌کاوی

 • روش زمینه‌یابی

 • روش مشاهده طبیعی

 • رویکرد التقاطی

 • رویکرد پدیدارشناختی

 • رویکرد رفتاری

 • رویکرد روان‌کاوی

 • رویکرد زیست‌شناختی

 • رویکرد شناختی

 • س

 • ساخت‌گرایی (روان‌شناسی)

 • ک

 • کنش‌گرایی (روان‌شناسی)

 • م

 • مکتب رفتارگرایی (روان‌شناسی)

 • ن

 • نظریه یادگیری بندورا

 • نظریه یادگیری ژان پیاژه

 • نظریه یادگیری کلارک هال

 • نظریه یادگیری گاتری

 • نظریه یادگیری واتسون

 • ه

 • هوش (روان‌شناسی)

 • ی

 • یادگیری (روان‌شناسی)

 • جعبه ابزار