رجال ابن غضائری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف کتاب احمد بن حسین بن عبیدالله بن ابراهیم ابوالحسین بغدادی، مشهور به ابن غضائری (م ۴۵۰ق) می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

کتاب به ترتیب حروف الفبا مرتب گردیده است. یکی از خصوصیات کتاب این است که در هر حرف اشاره می‌کند که راجع به چند نفر از روات بحث می‌کند؛ مثلاً در باب «الف می فرماید هیجده نفر ذکر می‌شود. امتیاز دوم کتاب این است که راوی مورد بحث را با مشخصات کامل معرفی می‌کند؛ مثل ذکر اسم راوی،‌اسم پدر او، اینکه صحابی است یا تابعی، از چه کسی نقل حدیث کرده، و اینکه آیا راوی ضعیف است یا ثقه و یا مجهول.
جایگاه ارزشمند این کتاب نزد علما هنگامی روشن می‌شود که ملاحظه کنیم، کسانی چون مرحوم شیخ طوسی از این کتاب استفاده می‌کرده‌اند.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این اثر، به وسیله دارالحدیث،‌به سال ۱۴۲۲ ق به چاپ رسیده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابن غضائری

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : رجال | کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار