راوندی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افراوندی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

قطب‌الدین سعید بن هبةالله راوندی، قطب‌الدین سعید بن هبةالله راوندی کاشانی معروف به قطب راوندی، محدث، مفسر، متکلم، فقیه، فیلسوف و مورخ بزرگ شیعه
سیدفضل‌الله راوندی، سیدابوالرضا ضیاءالدین، فضل‌الله بن علی بن عبیدالله حسینی راوندی از علمای نام‌آور و از مشایخ بزرگ شیعه در قرن ششم هجری
مرتضی راوندی‌، مرتضی راوندی، تاریخ‌نویس معاصر ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار