راهزن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی را که راه را بر مردم ببند و اموال انان را به غارت ببرد راهزن می گویند.


معنای لغوی راهزن

[ویرایش]

دزد سر گردنه،به کسى که راه بر مسافران مى‌ بندد و اموال و کالاهاى آنان را به یغما مى‌ برد راهزن گویند.

جایگاه فقهی

[ویرایش]

از آن در باب حدود نام برده‌اند.

معنای محارب

[ویرایش]

کسى که با سلاح کشیدن روى مردم راه را بر مسافران ناامن مى ‌کند تا دارایى آنان را به غارت ببرد، محارب به شمار مى‌ رود و حدّ آن بر او جارى مى‌شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الخلاف ج۵، ص۴۵۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۱.    


رده‌های این صفحه : حدود | فقه
جعبه ابزار