رافع بن عبدالله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرافع بن عبدالله یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام رافع

[ویرایش]

نام وى را عارف
[۱] محمودی، محمدباقر، عبرات المصطفین، ج۲، ص۱۶۵.
و واقع
[۲] عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۶.
نیز گفته ‌اند.

حضور در کربلا

[ویرایش]

یکی از وابستگان قبیله شَنُوئَة -شندة- و از شهیدان کربلا است.
[۴] حميد بن احمد، الحدائق الوردیة، ج۱، ص۱۰۴.
گویند که وی همراه مولایش مُسْلم بن کثیر ازْدی برای یاری امام حسین علیه السلام به کربلا آمد؛ و در روز عاشورا پس از به هلاکت رساندن شماری از سپاهیان دشمن، به شرف شهادت نایل گردید.
[۵] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۴۲۲.
[۶] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۳۱۹- ۳۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمودی، محمدباقر، عبرات المصطفین، ج۲، ص۱۶۵.
۲. عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۶.
۳. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۳۰.    
۴. حميد بن احمد، الحدائق الوردیة، ج۱، ص۱۰۴.
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۴۲۲.
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۳۱۹- ۳۲۰.
۷. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین، ج۱، ص۱۸۵.    
۸. امین، محسن، اعیان الشیعة، ج۱، ص۶۰۶.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۶۰.    


جعبه ابزار