رافت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرأفت‌ به معناي نرم دلی يکي از فضایل نفسانی و صفات پسندیده است که در قرآن و روایات آن را ستوده اند.


معناي لغوي رأفت

[ویرایش]

رأفت نرم و نازک دلى، مقابل سخت دل ى است.رأفت، مقابل قساوت، به معناى شدّت رحمت است.

رأفت در قرآن و روايات

[ویرایش]

اين فضیلت در حديثى از امام صادق عليه السّلام از لشکريان عقل شمرده شده است.و خداوند در آیات متعدد، خود را بدان توصيف کرده است.چنان که پيامبر اکرم صلّى اللَّه عليه و آله را نيز بدان ستوده است.

معناي اصطلاحي رأفت

[ویرایش]


← معناي رأفت بندگان


رأفت در بندگان خدا به معناى نرم و دل نازک بودن است که در محبت و نیکی به ديگران و گذشت از آنان تجلّى مى‌ يابد؛

← معناي رأفت خداوند


رأفت خداوند متعال به معناى احسان به بندگان وگذشت ازآنان مى‌باشد.

← تفاوت رأفت با رحمت


تفاوت رأفت با رحمت- که آن نيز به معناى نازک دلى آمده- در اين است که رقت قلب در رأفت بيشتر از رقّت قلب در رحمت است؛ از اين رو، رأفت در خداوند متعال به معناى احسان و عنايت خاص به بندگان مؤمن است؛ ليکن گستره رحمت الهى وسيع‌تر است؛ يعنى هم شامل رحمت رحمانیه مى‌شود که کافر و مؤمن را در بر مى‌گيرد و هم رحمت رحیمیه که اختصاص به مؤمنان دارد؛ اما صفت «رؤف» همچون «رحیم» تنها شامل‌ مؤمنان مى‌گردد؛ از اين رو، در قرآن کریم در بسيارى از آیات در کنار «رحيم» به کار رفته است.

رأفت در فقه

[ویرایش]

از احکام آن به مناسبت در باب صلات و حدود سخن گفته‌ اند.

احکام رأفت

[ویرایش]


← رأفت درنماز باران


به قول منسوب به مشهور، در نماز باران جدا کردن کودکان از مادر انشان، براى جلب رأفت و رحمت خداوند متعال، مستحب است.

← رأفت در اجراي حدود


در قرآن کريم، خداوند متعال در مقام اجراى حد زنا کار، از اعمال رأفت و دل سوزی در دین خدا نهی کرده است؛ از اين رو، در حدود، شفاعت پذيرفته نمى‌شود.و به قول مشهور، تازیانه بايد با شدت زده شود.


پانويس

[ویرایش]
 
۱. الکافی، ج۱، ص۲۱.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۰۷.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۱۷.    
۴. نور/سوره۲۴، آیه۲۰.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۲۸.    
۶. مجمع البحرین، واژه «رؤف»، ج۲، ص،۱۱۳.    
۷. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۴۴.    
۸. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۹۵.    
۱۰. المهذب البارع، ج۵، ص۴۱.    
۱۱. ایضاح الفوائد، ج۴، ص۴۸۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۶-۴۷.    


جعبه ابزار