راسخان در علم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، راسخان در علم هستند.


معنی راسخان در علم

[ویرایش]

راسخ در علم دانشمندى است كه در دانش خويش به اندازه‌اى استوار و ثابت است كه شبهه‌اى بر او عارض نمى‌شود.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از جمله‌ «الرّاسخون فى العلم» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اعتراف راسخان در علم (قرآن)، ایمان راسخان در علم (قرآن)، پاداش راسخان در علم (قرآن)، پاکی راسخان در علم (قرآن)، خردمندی راسخان در علم (قرآن)، درک راسخان در علم (قرآن)، دعاهای راسخان در علم (قرآن)، راسخان در علم از اهل کتاب (قرآن)، راسخان در علم و اولواالالباب (قرآن)، راسخان در علم و تأویل قرآن (قرآن)، راسخان در علم و قرآن (قرآن)، ستایش راسخان در علم (قرآن)، عظمت راسخان در علم (قرآن)، مصادیق راسخان در علم (قرآن)، نگرانی راسخان در علم (قرآن)، هدایت راسخان در علم (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۵۲، «رسخ».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۴، ص۳۴۵، برگرفته از مقاله «راسخان در علم».    


رده‌های این صفحه : راسخان در علم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار