ذی المقدمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذی المقدمه به معنی شیء متوقف بر شیء دیگر به حسب وجود است.


تعریف ذی المقدمه

[ویرایش]

ذی المقدمه، در لغت به چیزی گفته می شود که دارای مقدمه باشد و در اصطلاح، عبارت است از چیزی که وجود آن متوقف بر وجود مقدمه بوده و بین وجود آن و وجود مقدمه، تغایر _ هر چند اعتباری _ است؛ به بیان دیگر، ذی المقدمه چیزی است که بین آن و چیز دیگر ( مقدمه ) رابطه مقدمیت وجود داشته باشد؛ یعنی تحقق آن به تحقق مقدمه وابسته باشد.
[۱] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۳۶.
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۲، ص ۱۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص ۳۳۶.
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۲، ص ۱۳۴.
۳. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج ۲، ص ۲۳۵    
۴. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج ۱، ص ۳۵۶.    
۵. مقالات الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ص ۲۹۰.    
۶. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج ۲، ص ۳۰۰.    
۷. هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، اصفهانی، محمد تقی بن عبد الرحیم، ص ۱۹۲    
۸. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۱۱۴ و ۱۱۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۸۰، برگرفته از مقاله «ذی المقدمه».    


جعبه ابزار