ذخیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه آنچه براى نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته مى‌شود، ذخیره گویند. از احکام ذخیره در باب هاى خمس، حج و تجارت سخن رفته است.


حکم گنج ذخیره شده

[ویرایش]

از چیزهایى که خمس به آن تعلّق مى‌گیرد گنج است. گنج به مال پنهان شده در زمین به قصد ذخیره کردن- نه به قصد حفظ و مانند آن- گفته مى‌شود.
[۲] کتاب الخمس (محقق داماد)، ص۹۵.
[۳] محاضرات فى فقه الامامیة (الخمس)، ص۴۴.


مال پس انداز شده

[ویرایش]

۱) به مالی که پس انداز شده، هر چند بر اثر سخت گیرى بر خود و خانواده، در صورت گذشت سال بر آن، خمس تعلّق مى‌گیرد.
[۴] رسائل و مسائل،ج۱،ص۲۰۳.

۲) به قول برخى، به پولى که براى تهیه‌ی نیازهاى زندگى، همچون خانه و مانند آن پس انداز مى‌شود، در صورتى که بدون پس انداز، توان تهیه ی آن را نداشته باشد،خمس تعلق نمى‌گیرد.
[۵] توضیح المسائل مراجع،ج۲، ص۲۲.
قول مقابل، تعلّق خمس به آن پس از سپرى شدن سال است.

ذخیره کردن مواد غذایی

[ویرایش]

ذخیره سازى برخى مواد غذایى، از قبیل گندم و جو به قصد گران شدن، احتکار به شمار مى‌رود.

ذخیره کردن گوشت قربانی

[ویرایش]

ذخیره کردن گوشت قربانی حج، حتى افزون بر سه روز، جایز است؛ لیکن خارج کردن آن از سرزمین منیٰ، در قربانى خود فرد، کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غنائم الایّام،ج۴، ص۲۹۷.    
۲. کتاب الخمس (محقق داماد)، ص۹۵.
۳. محاضرات فى فقه الامامیة (الخمس)، ص۴۴.
۴. رسائل و مسائل،ج۱،ص۲۰۳.
۵. توضیح المسائل مراجع،ج۲، ص۲۲.
۶. مجمع الرسائل (عبادات)، ص۵۲۶.    
۷. مجمع المسائل،ج۱، ص۲۹۷.    
۸. مجمع المسائل،ج۱، ص۳۳۳.    
۹. الحدائق الناضرة،ج۱۸، ص۵۸.    
۱۰. الحدائق الناضرة،ج۱۸، ص۶۲.    
۱۱. مسالک الافهام،ج۲، ص۳۱۸-۳۱۹.    
۱۲. جواهر الکلام،ج۱۹، ص۲۲۵-۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۷۰۴‌-۷۰۵.    


رده‌های این صفحه : خمس | فقه | معاملات
جعبه ابزار