ذبح انعام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذبح انعام احکامی دارد که خداوند بعضی از این احکام را در قرآن بیان کرده است.


بردن نام خدا هنگام ذبح

[ویرایش]

لزوم یادآوری نام خدا هنگام ذبح و نحر انعام یکی از شرایط ذبح انعام است:
... ویذکروا اسم الله فی ایام معلومـت علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم... • ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم...
... در ايّام معيّنى نام خدا را، بر چهارپايانى كه به آنان داده است، (به هنگام قربانی كردن) ببرند. براى هر امّتى قربانگاهى قرار داديم، تا نام خدا را (به هنگام قربانى) بر چهارپايانى كه به آنان روزى داده‌ايم ببرند.

ذبح و نحر انعام

[ویرایش]

ذبح و نحر انعام به صورت قربانی، امری رایج میان همه امت‌ها است:
ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم...
براى هر امّتى قربانگاهى قرار داديم، تا نام خدا را (به هنگام قربانى) بر چهارپايانى كه به آنان روزى داده‌ايم ببرند.

لزوم قربانی کردن انعام با ذکر خدا

[ویرایش]

قربانی کردن انعام با ذکر خدا در ایام حج لازم و ضروری است:
لیشهدوا منـفع لهم ویذکروا اسم الله فی ایام معلومـت علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم... • ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم...
بعضی مفسران مانند زمخشری گفته‌اند: «یذکروا اسم الله» کنایه از ذبح و نحر است.زیرا اهل اسلام جز با نام خدا قربانی نمی‌کنند.

شرط جواز خوردن گوشت قربانی

[ویرایش]

ذبح و نحر انعام با ذکر نام خدا، سبب جواز خوردن از گوشت آن‌ها می‌شود:
لیشهدوا منـفع لهم ویذکروا اسم الله فی ایام معلومـت علی ما رزقهم من بهیمة الانعـم فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر.
تا شاهد منافع گوناگون خويش (در اين برنامه حياتبخش) باشند و در ايّام معيّنى نام خدا را، بر چهارپايانى كه به آنان داده است، (به هنگام قربانى كردن) ببرند پس از گوشت آنها بخوريد و بينواى فقیر را نيز اطعام نماييد!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۴. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۵. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۶. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۳، ص۱۵۳.    
۷. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۴۸، برگرفته از مقاله «ذبح انعام».    


رده‌های این صفحه : انعام | صید و ذباحه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار