ذاتی باب برهان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذاتی باب برهان، از اصطلاحات علم منطق بوده و به ذاتیات موضوع و محمولات منتزع از ذات موضوع بدون نیاز به واسطه گفته می‌شود.


توضیح اجمالی

[ویرایش]

ذاتی باب برهان، مجموع مرکب از ذاتیات باب ایساغوجی ( کلیات خمس) و اعراض ذاتی (مورد استعمال در علوم برهانی) است. ابن‌سینا در منطق اشارات از ذاتی مورد استعمال در علوم (که عبارت از اعراض ذاتی موضوعات علوم است) به ذاتی باب برهان تعبیر آورده است که البته خلاف اصطلاح رایج است و ذاتی باب برهان (در اصطلاح رایج) چنان‌که گفتیم از آن قسم ذاتی عام‌تر است، زیرا علاوه بر اعراض ذاتی، ذاتیات باب ایساغوجی (کلیات خمس) را هم شامل می‌شود.
[۲] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۱۵۱-۱۵۲.
[۳] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۱۶۸-۱۶۹.
[۴] بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص۲۰۹.
[۶] ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (المنطق)، ج ۳، جزء ۱، ص ۱۲۵-۱۲۸.
[۱۰] مجتهدخراسانی(شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۳۶.
[۱۲] تهانوی، محمد‌علی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۲۱-۵۲۴.
[۱۳] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۸۰.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۱۵۱-۱۵۲.
۳. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ص۱۶۸-۱۶۹.
۴. بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص۲۰۹.
۵. حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص ۲۰۸.    
۶. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (المنطق)، ج ۳، جزء ۱، ص ۱۲۵-۱۲۸.
۷. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۵۸.    
۸. قوام صفری، مهدی، ترجمه برهان شفا، ص۱۴۳.    
۹. ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانش نامه علائی، ص ۵۹.    
۱۰. مجتهدخراسانی(شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۳۳۶.
۱۱. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، ص۱۷۹.    
۱۲. تهانوی، محمد‌علی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۲۱-۵۲۴.
۱۳. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۷۶.
۱۴. مشکوة الدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه تالیف صدرالدین شیرازی، ص۱۶۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ذاتی باب برهان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی
جعبه ابزار