دینوری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدینوری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن قتیبه دینوری، از ادیبان و مورخان بزرگ قرن سوم هجری
ممشاد دینوری، صوفی ایرانی در قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار