دوقلو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوقلو: دوبچه ی تولد یافته از یک زایمان را می گویند.
به دوفرزندى که با فاصله ی کوتاهى از یکدیگر (کمتر از شش ماه) از یک مادر به دنیا مى‌آیند دوقلو اطلاق مى‌شود. در صورتى که فاصله بیش از شش ماه باشد، دومى محصول آبستنی جدید و محکوم به احکام ى مستقل خواهد بود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان دوقلودر باب هاى طهارت، طلاق، لعان و ارث سخن گفته‌اند.

احکام دوقلو

[ویرایش]


← در باب طهارت


۱)ملاک بزرگ‌ تر بودن دوقلوى پسر در احکامى همچون قضا ى نماز و روزه ی فوت شده ی میّت- که بر عهده ی پسر بزرگ‌تر است- و ارث برى حبوه- که اختصاص به وى دارد- الف) بنابر قول برخى، زمان تولد است نه انعقاد نطفه.
[۴] مستند العروة (الصلاة)،ج ۵، ص ۳۵۸
ب) برخى، ملاک را تقدّم در انعقاد نطفه دانسته و حکم به بزرگ‌تر بودن دومى کرده‌اند.
[۵] رسائل آل طوق،ج ۳، ص ۴۸۰
۲)حکم نفاس زن براى هریک از دوقلوها، مستقل از دیگرى است. بنابر این، چنانچه بین تولد آنان ده روز فاصله شود و خون استمرار داشته باشد، مدّت نفاس بیست روز (براى هرکدام ده روز) خواهد بود؛ امّا اگر فاصله کمتر باشد، دو نفاس از نظر زمانى در بعضى روز ها باهم تداخل پیدا مى‌کند.

← در باب طلاق


زن باردار به دوقلوچنانچه طلاق بگیرد، تا زمانى که دومى به دنیا نیامده نمى‌ تواند با کسى ازدواج کند؛ لیکن در اینکه عدّه ی او با تولّد نخستین فرزند پایان مى‌ یابد یا با تولد دومى، اختلاف است.

← در باب لعان


به تصریح برخى، اگر پدر، یکى از دوقلوها را به فرزندى بپذیرد، دیگرى نیز ملحق به او مى‌شود و او نمى‌ تواند، دیگرى را با لعان، از خود نفی کند. همچنین بنابر قول برخى، اگر دومى را بپذیرد و اوّلى را نفی کند، دومى نیز به اوملحق مى‌شود و از وى ارث مى‌ برد؛ لیکن پدر- به جهت انکار فرزندى وى- از او ارث نمى‌ برد.

← در باب عتق


کسى که نذر کرده نخستین مولود کنیز ش آزاد باشد، اگر کنیز، دوقلوبزاید وهر دو یکباره به دنیا بیایند، هر دو آزاد خواهند بود و در صورتى که یکى پس از دیگرى به دنیا بیاید، در آزادى هر دو یا اوّلى به تنهایى، اختلاف است.
[۱۲] کشف اللثام،ج ۸، ص ۳۶۵


← در باب ارث


کسى که با لعان، فرزند در رحم همسر ش را انکار کند وسپس زن، دوقلو بزاید، دوقلوها بر اساس نسب مادرى، از یکدیگر ارث مى‌ برند. در نتیجه اگر یکى قبل از دیگرى بمیرد، آن دیگرى یک ششم از ترکه ی مرده را ارث مى‌برد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام،ج ۹، ص ۲۶۰    
۲. العروة الوثقیٰ،ج ۳، ص ۱۰۸ تا ۱۰۹    
۳. مستمسک العروة،ج ۷، ص ۱۵۴    
۴. مستند العروة (الصلاة)،ج ۵، ص ۳۵۸
۵. رسائل آل طوق،ج ۳، ص ۴۸۰
۶. جامع المقاصد،ج ۱، ص ۳۴۸    
۷. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۹۱    
۸. الحدائق الناضرة،ج ۲۵، ص ۴۵۰ تا ۴۵۱    
۹. جواهر الکلام،ج ۳۲، ص ۲۵۹ تا ۲۶۰    
۱۰. جواهر الکلام،ج ۳۴، ص ۸۴    
۱۱. جواهر الکلام،ج ۳۴، ص ۱۲۷    
۱۲. کشف اللثام،ج ۸، ص ۳۶۵
۱۳. جواهرالکلام،ج ۳۹،ص ۲۷۳    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۶۷ تا۶۶۸‌    


رده‌های این صفحه : ارث | طلاق | طهارت | فقه
جعبه ابزار