دوخته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیء خیاطی شده را دوخته گویند. از آن در بابهای طهارت و حج سخن گفته‌اند.


دوخته بودن کفن

[ویرایش]

دوخته بودن کفن مکروه است و در صورت نیاز به دوختن، بنابر مشهور مستحب است با نخ گرفته شده از کفن دوخته شود.
[۲] مصباح الهدیٰ ج۶، ص۲۳۵.


پوشیدن لباس دوخته بر مرد محرم

[ویرایش]

پوشیدن لباس دوخته بر مرد مُحرم حرام و موجب ثبوت کفّاره (یک گوسفند) است.

پوشیدن لباس دوخته بعد از اعمال

[ویرایش]

پوشیدن لباس دوخته برای حاجی پس از به جا آوردن اعمال روز دهم ذیحجه و خروج از احرام و قبل از انجام دادن طواف زیارت، مکروه و ترک آن مستحب است.

پوشیدن لباس دوخته بر زن محرم

[ویرایش]

پوشیدن لباس دوخته بر زن مُحرم بنابر قول مشهور جایز است، مگر قُفّازین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقیٰ ج۲، ص۷۹.    
۲. مصباح الهدیٰ ج۶، ص۲۳۵.
۳. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۳۵.    
۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۰۴.    
۵. جواهر الکلام ج۱۹، ص۲۶۲.    
۶. تذکرة الفقهاء ج۸، ص۳۴۴.    
۷. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۴۰-۳۴۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۶۲.    


رده‌های این صفحه : احرام | احکام اموات | حج | فقه
جعبه‌ابزار