دهان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدهان:از اعضاى بدن است .به اوّلین قسمت دستگاه گوارش؛ شامل لب ها، زبان، دندان ها و غدد بزاقى، دهان گویند.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام دهان، در باب هاى طهارت، صلاة، صوم، حج و تجارت سخن رفته است.

احکام دهان

[ویرایش]


← دهان و طهارت


۱) بنابر قول به نجس شدنِ درون اعضا (بواطن) نظیر دهان، اگر دهان بر اثر ملاقات با نجس یا متنجس ،نجس شود، با زوال عین نجاست به سبب بلعیدن آن، پاك مى‌گردد. البته فروبردن نجس در صورتى كه در آب دهان مستهلک نشود، حرام است.
[۱] العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷۶.
[۲] التنقیح (الطهارة)،ج ۳، ص ۲۵۰ تا ۲۵۲.

۲)قرار دادن نگین عقیق، كه بر آن، شهادت به توحید، نبوّت و امامت نوشته شده، در دهان میّت و بستن دهان او پس از مرگش و نیز نزدیك كردن تلقین كننده دهان خود را به گوش هاى میّت ،هنگام تلقین ، مستحب است .

← دهان و صلاة


۱)كسى كه به سبب خوردن سیر و پیاز و مانند آن، دهانش بو مى‌دهد، در حدّى كه بوى بد آن دیگران را مى‌آزارد، مکروه است به مسجد برود.
[۷] توضیح المسائل مراجع،ج ۱، ص ۵۰۸ م ۹۱۵.

۲)بنابر مشهور، بستن دهان با دهان بند در نماز، در صورتى كه مانع خواندن قرائت نگردد براى مرد، مکروه است.

← دهان و صوم


۱)فروبردن اخلاط بینی اگر وارد فضاى دهان نشود روزه را باطل نمى‌ كند.
۲)در بطلان روزه با فروبردن اخلاط بینی‌ پس از ورود به فضاى دهان،اختلاف است.
[۹] جواهر الكلام،ج ۱۶، ص ۲۹۷ تا ۳۰۰.

۳)خون آلود كردن دهان به سبب كشیدن دندان و مانند آن براى روزه ،دار مکروه است.
[۱۱] توضیح المسائل مراجع،ج ۱، ص ۹۲۵ م ۱۶۵۷.


← دهان و حج


خوش‌ بو كردن دهان با جویدن اذخر هنگام دخول حرم مکّه و مسجدالحرام، مستحب است.

← دهان و تجارت


بنا به تصریح برخى، بوى بد دهان برده، كه ناشى از بیمارى باشد ،عیب به شمار مى‌رود و موجب ثبوت خیار براى خریدار است و او مى‌ تواند معامله را فسخ كند یا امضا نموده و ارش بگیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷۶.
۲. التنقیح (الطهارة)،ج ۳، ص ۲۵۰ تا ۲۵۲.
۳. العروة الوثقیٰ،ج ۲، ص ۱۲۴.    
۴. جواهر الکلام،ج ۴، ص ۲۳.    
۵. العروة الوثقیٰ،ج ۲، ص ۱۲۰.    
۶. جواهر الکلام،ج ۱۴، ص ۱۲۵.    
۷. توضیح المسائل مراجع،ج ۱، ص ۵۰۸ م ۹۱۵.
۸. جواهر الکلام،ج ۸، ص ۲۵۳ تا ۲۵۵.    
۹. جواهر الكلام،ج ۱۶، ص ۲۹۷ تا ۳۰۰.
۱۰. العروة الوثقیٰ،ج ۳، ص ۵۸۸.    
۱۱. توضیح المسائل مراجع،ج ۱، ص ۹۲۵ م ۱۶۵۷.
۱۲. جواهر الکلام،ج ۱۹، ص ۲۸۱.    
۱۳. جواهر الکلام،ج ۲۳، ص ۲۳۶.    
۱۴. جواهر الکلام،ج۲۳، ص ۲۶۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۷۰ تا‌۶۷۱    


رده‌های این صفحه : روزه | طهارت | فقه | مبطلات روزه
جعبه ابزار