دم مسفوح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خون جهنده، دم مَسفوح گفته می شود.


تعریف دم مَسفوح

[ویرایش]

به خونى که هنگام ذبح با شدّت و قوّت از رگ حیوان بیرون مى‌جهد دم مَسفوح گویند.

کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده در قرآن و به تبع آن در کلمات فقها و در باب طهارت به کار رفته است.

احکام دم مَسفوح

[ویرایش]

۱) به تصریح قرآن کریم ، خوردن دم مسفوح، حرام است. براین اساس، فقها آن را نجس و خوردنش را حرام دانسته‌اند. برخلاف خون مثل ماهی و پشه .
۲) خون باقى مانده در بدن حیوان پس از ذبح که دم غیر مسفوح به شمار رفته و پاک است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی المطلب، ج۳، ص۱۹۲.    
۲. انعام(سوره۶)، آیه ۱۴۵.    
۳. الدروس الشرعیة،ج ۳، ص ۱۸.    
۴. منتهی المطلب، ج۳، ص۱۸۸-۱۹۱.    
۵. جواهر الکلام، ج۵، ص۳۵۴-۳۶۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۴ - ۶۵۵‌.    


جعبه ابزار