دم فساد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه خون استحاضه، دَم فساد گفته می شود.


تعریف دم فساد

[ویرایش]

الف) هر خونى- جز خون هاى حیض، نفاس، زخم و جراحت و نیز بکارت-که از رحم زن خارج شود، استحاضه نام دارد که از آن به دم فساد (خون فاسد) نیز تعبیر کرده‌اند.
ب) برخى، خون خارج شده ی متصل به خون حیض را که پس از گذشت ده روز از حیض، ادامه دارد، خون استحاضه و خون منفصل را دم فساد، نامیده‌اند.

ثمره عملی

[ویرایش]

البته بر این بحث ،هیچ ثمره‌اى مترتب نیست؛ چون خون غیر متصل نیز استحاضه به شمار مى‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء،ج ۱، ص ۳۲۴.    
۲. ذخیرة المعاد، ص ۷۳.    
۳. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۲۵۷.    
۴. نهایة الإحکام،ج ۱، ص ۱۲۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۳-۶۵۴.    


رده‌های این صفحه : دماء ثلاثه | فقه
جعبه ابزار