دمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدُمَل به ضایعه ی سطحى پوست گفته می شود و از عنوان دمل، در باب هایى نظیر صلاة و حج ،سخن گفته‌اند.


تعریف دمل

[ویرایش]

دمل به طور معمول ، برآمدگى سطحى اى است كه با تجمع ترشحات بدن ، چرک یا خون در زیر پوست همراه است.

خون دمل درنماز

[ویرایش]

خون دمل در بدن یا لباس نمازگزار و طواف كننده، همچون خون زخم، بخشوده و نمازگزاردن با آن صحیح است ؛ هرچند در اینكه مطلقا معفو است یا تنها در صورتى كه خون آن، جریان و ازاله ی آن مشقت داشته باشد، اختلاف است.

دمل در وضو و غسل

[ویرایش]

اگر بر دمل، جبیره باشد، براى وضو و غسل به احکام جبیره عمل مى‌شود.
[۲] الغایة القصوىٰ، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶.
[۳] العروة الوثقىٰ، ج۱، ص۴۳۶.


دمل در سجده

[ویرایش]

۱) اگر دمل در پیشانی باشد؛ به گونه‌اى كه سجده كردن به طور متعارف بر پیشانى ممكن نباشد، باید محلّ سجده- مثلا زمین - را گود كند؛ به گونه‌اى كه دمل در گودى قرار گیرد، سپس جاى سالم پیشانى را بر زمین بگذارد.
۲) شكافتن دمل وبیرون آوردن خون آن در حال ضرورت براى مُحرم، جایز است و کفاره ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص۱۰۰-۱۰۳.    
۲. الغایة القصوىٰ، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶.
۳. العروة الوثقىٰ، ج۱، ص۴۳۶.
۴. جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۹۸.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۰۹-۴۱۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۴.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز
جعبه ابزار