دماء واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه قربانی هاى واجب، دِماء واجب می گویند .
دماء جمع «دم» به معناى خون ودر این جا مراد خون هایى است كه به عنوان قربانی ریخته مى‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان دماء واجب، در باب حج سخن گفته‌اند.

قربانی های واجب

[ویرایش]

به تصریح قرآن کریم، قربانی هاى واجب در حج چهارتا است:
۱. قربانى در حج تمتع؛
۲. قربانى جهت احصار؛
۳. قربانى جهت تراشیدن سر در حال احرام یا بین عمره ی تمتع و حج تمتع؛
۴. قربانى جهت شکار در حرم و در حال احرام.

قربانی در حج تمتع

[ویرایش]

وجوب قربانی در حج تمتع، ترتیبى است؛ بدین معنا كه ابتدا قربانى، واجب است. در صورت عدم امكان آن، ده روز، روزه واجب مى‌شود كه باید سه روز آن را در ایام حج و هفت روز دیگر را پس از بازگشت از حج بگیرد.

قربانی جهت احصار

[ویرایش]

وجوب قربانى جهت احصار، تعیینى است؛ به این معنا كه تنها قربانى، واجب است نه چیزى دیگر.

قربانی جهت تراشیدن سر وصید

[ویرایش]

وجوب قربانى جهت تراشیدن سر ونیز صید، تخییری است و حاجی بین قربانى كردن، صدقه دادن و روزه گرفتن مخیّر است.
[۲] منتهى المطلب، ج۱۱، ص۲۶۳ - ۲۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۹۷.    
۲. منتهى المطلب، ج۱۱، ص۲۶۳ - ۲۶۵.
۳. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۴۴۳.    


مبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۲ -۶۵۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی
جعبه ابزار