دلالت عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدلالت عقلی به معنی دلالت به سبب حکم عقل، ناشی از ملازمه ذاتی بین دالّ و مدلول است.


تعریف دلالت عقلی

[ویرایش]

دلالت عقلی، از اقسام دلالت ذاتی بوده و عبارت است از دلالت ناشی از علاقه ذاتی بین دال و مدلول که به سبب آن، عقل از دالّ به مدلول منتقل می شود، مانند: علاقه ای که بین اثر و مؤثر وجود دارد؛ برای مثال، هنگامی که انسان می داند روشنایی بامدادان در اثر طلوع خورشید است، و صبحگاه درخششی را روی دیوار مشاهده می کند، ذهن او به طلوع خورشید منتقل می شود؛ پس درخشش روی دیوار، به دلالت عقلی بر طلوع خورشید دلالت می کند.
[۲] کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج ۱، ص ۴۸۷.
[۳] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج ۱، ص ۳۵۹.
[۴] منطق صوری، خوانساری، محمد، ص ۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا،ص ۴۱.    
۲. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج ۱، ص ۴۸۷.
۳. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج ۱، ص ۳۵۹.
۴. منطق صوری، خوانساری، محمد، ص ۵۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۵۹، برگرفته از مقاله «دلالت عقلی».    


جعبه ابزار