دست (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «دست» است.


معنی دست

[ویرایش]

دست یکیاز اعضای بدن انسان است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «يد» و مشتقّات آن و «تصديه»، «جناح»، «كفّ»، «يمين» و «شمال» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ادراک دست (قرآن)، اعجاز با دست (قرآن)، بریدن دست (قرآن)، بیعت با دست (قرآن)، تخریب با دست (قرآن)، تنبیه با دست (قرآن)، جزیه با دست (قرآن)، دست ابراهیم (قرآن)، دست ابولهب (قرآن)، دست ایوب (قرآن)، دست بت‌ها (قرآن)، دست بر هم زدن (قرآن)، دست تهمت‌زنندگان (قرآن)، دست چپ (قرآن)، دست حاجیان (قرآن)، دست در تیمم (قرآن)، دست در قیامت (قرآن)، دست در گریبان (قرآن)، دست در وضو (قرآن)، دست دزد (قرآن)، دست راست (قرآن)، دست زدن (قرآن)، دست زنان مصر (قرآن)، دست ساحران (قرآن)، دست سفیران الهی (قرآن)، دست ظالمان (قرآن)، دست قابیل (قرآن)، دست کافران (قرآن)، دست گزیدن (قرآن)، دست گشودن (قرآن)، دست گناهکاران (قرآن)، دست محاربان (قرآن)، دست مفسدان (قرآن)، دست ملائکه (قرآن)، دست موسی (قرآن)، دست مؤمنان (قرآن)، دست هابیل (قرآن)، دست یهودیان (قرآن)، زدن با دست (قرآن)، سخن‌گویی دست (قرآن)، شستن دست (قرآن)، شکار با دست (قرآن)، قتل با دست (قرآن)، قطع دست (قرآن)، کف دست (قرآن)، گواهی دست (قرآن)، مسح دست (قرآن)، موارد کنایی دست (قرآن)، نفرین بر دست (قرآن)، نقش دست (قرآن)، نورانیت دست (قرآن)، نوشتن با دست (قرآن)،

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۴۰۶، برگرفته از مقاله «دست».    


رده‌های این صفحه : دست | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار