دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایروانی، باقر مؤلف کتاب دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة می‌باشد.
[۱] ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة، منشورات سعید بن جبیر، ۱۴۱۷ ق، ص۳۴۷، اول.ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدمه مؤلف در حجیت خبر و نیاز به علم رجال است.
متن کتاب، در دو بخش تنظیم شده است و مباحث هر دو بخش، یکسان است. تنها در بخش دوم، مباحث بخش اول به صورتی مفصل‌تر مطرح شده است. چون مؤلف، کتاب را به عنوان کتاب درسی تالیف کرده است، در آخر هر فصل، تمرین‌هایی را مطرح نموده است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

کتاب، شامل چهار فصل است که عبارت‌اند از:
فصل اول، روش‌های اثبات وثاقت راوی، توثیقات عامه، مدارک حجیت قول رجالی؛
فصل دوم، اقسام حدیث؛
فصل سوم، معرفی و بررسی نظریات مختلف در مورد بعضی از کتاب‌های حدیثی؛
فصل چهارم، بررسی نظریات مختلف در مورد بعضی از کتاب‌های رجالی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة، منشورات سعید بن جبیر، ۱۴۱۷ ق، ص۳۴۷، اول.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار