درد (به ضم دال)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدُرد به ضم دال مواد ناخالص مایعات است. از آن به مناسبت در باب تجارت سخن گفته‌اند.


معنای دُرد

[ویرایش]

دُرد مواد ناخالص ته نشین شده مایعات می‌باشد.

احکام درد

[ویرایش]

در معامله مایعاتی همچون روغن و شیره، در صورتی که دُرد آن بیشتر از مقدار متعارف نباشد، خریدار، حق فسخ معامله یا گرفتن ارش ندارد؛ امّا اگر بیشتر از حدّ متعارف باشد و خریدار قبل از معامله از آن آگاهی نداشته باشد، عیب به شمار می‌رود و خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش آن را بگیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۸۲.    
۲. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۴۹۹.    
۳. خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۳، ص۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۹۶-۵۹۷.    


رده‌های این صفحه : خیار عیب | فقه | معاملات
جعبه ابزار