درخت توت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوت درخت معروفی هست و از آن به مناسبت در باب تجارت و مساقات سخن رفته است.


منظور از توت

[ویرایش]

واژه توت هم بر میوه درخت اطلاق می‌شود و هم بر خود درخت. مراد در این‌جا درخت آن می‌باشد.

حکم برگ درخت در داد و ستد

[ویرایش]

در داد و ستد درخت، برگ درخت تابع درخت است؛ از این‌رو درختی که فروخته می‌شود برگ آن نیز ملک خریدار می‌گردد بر خلاف میوه که تابع درخت نیست و داخل در معامله خود درخت نمی‌شود. در برگ درختانی همچون توت نر و حنا اختلاف شده که آیا حکم میوه را دارد یا حکم برگ را؟ برخی گفته‌اند در فرضی که برگ درخت توت به عنوان ثمره مورد توجه باشد و عرف نیز آن را تابع درخت نداند، همچون میوه داخل در معامله نخواهد بود.

حکم مساقات بر درختان برگ‌دار

[ویرایش]

در صحّت مساقات بر درختانی که میوه‌دار نیستند لیکن برگهایشان قابل استفاده است و به منزله میوه آنها محسوب می‌گردد، مانند توت نر و حنا اختلاف است. مساقات بر درخت توت ماده به لحاظ آنکه ثمره دارد صحیح است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۸۰.    
۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۲۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۵۶.    


رده‌های این صفحه : فقه | مساقات | معاملات
جعبه ابزار