درة الصدف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی دُرَّةُ الصَّدف را یکی از شهدای کربلا می دانند.


ماجرای شهادت درة الصدف

[ویرایش]

وی در منابع معتبر تاریخ و رجال نام و نشانی ندارد. تنها فاضل دربندی، از کتاب «کبیر» ابومخنف نقل کرده است که وقتی مأموران ابن‌ زیاد، کاروان اسرای کربلا و سرهای مطهر شهدا را به سوی شام نزد یزید بن معاویه می ‌بردند، نزدیک شهر حلب، دُرَّةُ الصَّدف، دختر عبدالله بن عمر انصاری، و جمعی از زنان، برای رهانیدن اسرا و سرهای شهدا به مقابله با مأموران حکومت برخاستند. ولی با وجود کمک برخی از اهالی آن منطقه، موفق به انجام این کار نشدند و درةالصدف و چند زن دیگر در یک درگیری نابرابر به شهادت رسیدند.
[۱] فاضل دربندی، اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات، ج۳، ص۴۴۵- ۴۵۰.
[۲] انصاری، عبدالامیر، حركة النساء فى المسیرة الحسینیة، عبد الامیر انصاری، ج۱، ص۴۸- ۴۹.
[۳] حسون، محمد، أعلام النساء المؤمنات، ج۱، ص۳۳۶- ۳۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل دربندی، اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات، ج۳، ص۴۴۵- ۴۵۰.
۲. انصاری، عبدالامیر، حركة النساء فى المسیرة الحسینیة، عبد الامیر انصاری، ج۱، ص۴۸- ۴۹.
۳. حسون، محمد، أعلام النساء المؤمنات، ج۱، ص۳۳۶- ۳۳۷.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۶۰.    


جعبه ابزار