دراج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرّاج یا رنگین تاج پرنده‌اى است زیبا، خوش آواز، که کمى بزرگ‌تر از کبک، با بال‌هاى کوتاه و پاهاى نسبتاً بلند می‌باشد.


معنای لغوی و اصطلاحی دراج

[ویرایش]

نام دیگر دُرّاج رنگین تاج است.
درّاج پرنده‌اى است زیبا، خوش آواز، کمى بزرگ‌تر از کبک، با بال‌هاى کوتاه و پاهاى نسبتاً بلند.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن


موارد کاربرد دراج در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب حج و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.

دراج حلال گوشت است

[ویرایش]

درّاج از پرندگان حلال‌گوشت است.

کفاره کشتن دراج در حال احرام

[ویرایش]

کشتن آن در حال احرام موجب ثبوت کفاره و کفاره آن یک بره است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن
۲. جواهر الکلام ج۳۶،ص ۳۱۷    .
۳. جواهر الکلام ج۲۰،ص ۲۴۲    .


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۹۲    


رده‌های این صفحه : پرندگان | صید و ذباحه | فقه | کفارات
جعبه ابزار