دخول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدخول هم به معنای داخل شدن و هم به معنای آمیزش کردن است


معنای دخول

[ویرایش]

دخول یعنی داخل شدن یا آمیزش کردن.

موارد کاربرد دخول در فقه

[ویرایش]

از احکام دخول به معناى نخست، در بابهاى طهارت، صلات، حج، جهاد و تجارت سخن گفته‌اند.

احکام

[ویرایش]


← کیفیت دخول در قبر و مستراح


طهارت: بنابر تصریح برخى، دخول در قبر از سمت پاى میت، با حالت سر برهنگی، پا برهنگی و باز بودن دکمه‌هاى لباس،
همچنین داخل شدن به مستراح با پای چپ و بردن نام خدا هنگام دخول و پناه بردن از شر شیطان، مستحب است.

← دخول جنب و حائض در مسجدین


داخل شدن جنب و حائض در مسجد الحرام و مسجد النبی صلّى اللَّه علیه و آله جایز نیست. در دیگر مساجد، دخول به صورت عبور (بدون توقف) یا براى برداشتن چیزى از آن جایز است.

← کراهت داخل شدن پدر در قبر فرزند


داخل شدن پدر در قبر فرزند مکروه است.

← دخول به مشاهد مشرفه و مساجد


وضو گرفتن جهت دخول به مسجد و مشاهد مشرفه
[۷] العروة الوثقى‌ ج۱،ص ۳۴۵.
؛

← دخول به حرم مکه و مدینه


غسل کردن براى دخول به حرم مکه و مدینه ، شهر مکه و مدینه، مسجد الحرام و مسجد النبى صلّى اللَّه علیه و آله و نیز ورود به کعبه؛
دعا کردن، استعاذه و پناه بردن به خدا از آتش جهنم هنگام دخول در حمام،
[۱۲] الدروس الشرعیة ج۱،ص ۱۲۸- ۱۲۹.
مستحب است.

← احکام داخل شدن به مسجد


صلات: پیشی گرفتن بر دیگران در دخول به مسجد و پس از همه خارج شدن از آن و داخل شدن به مسجد با پای راست و ذکر نام خدا و خواندن دعاهاى وارد شده هنگام دخول، مستحب است.

← احکام دخول به حرم مکه


حج: داخل شدن به حرم مکه بدون احرام جایز نیست. افرادى که به جهت شغلشان ناگزیر از تردد زیاد هستند و یا کسانى که از عمره قبلى آنها یک ماه نگذشته، از این حکم مستثنایند.
جویدن گیاه اذخر هنگام دخول حرم، مکه و مسجد الحرام مستحب است.
دخول به مکه از قسمت بالاى آن مستحب است. برخى، آن را مختص کسى دانسته‌اند که ورودش از سمت مدینه است.
همچنین دخول به مسجد الحرام از باب بنی شیبه و ورود به کعبه، بویژه براى کسى که نخستین بار حج مى‌گزارد، مستحب است.
به قول برخى، محرم به احرام عمره مفرده در صورتى که بیرون از حرم احرام بسته باشد، هنگام دخول حرم، تلبیه را قطع مى‌کند.
داخل شدن به حرم با سلاح آشکار مکروه است.
از آداب زیارت، خواندن اذن دخول هنگام ورود به حرم معصومان علیهم السّلام است.

← حکم دخول کفار به مساجد


جهاد: دخول کفار به مسجد الحرام و دیگر مساجد جایز نیست. برخى، دخول کفار در حرم مکه را مطلقا جایز ندانسته‌اند، امّا ورود آنان به غیر حرم از سرزمین حجاز را با اذن امام جایز دانسته و افزوده‌اند: اگر کافر بدون اذن امام وارد حجاز شود تعزیر مى‌گردد.

← احکام داخل شدن به بازار


تجارت: داخل شدن به بازار پیش از همه و خروج از آن پس از همه مکروه است. خواندن دعاهاى وارد شده هنگام ورود به بازار مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴،ص ۳۱۰    .
۲. جواهر الکلام ج۴،ص ۲۸۴    
۳. جواهر الکلام ج۲،ص ۵۶- ۵۷    .
۴. جواهر الکلام ج۳،ص ۴۹- ۵۶    .
۵. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۲۷.    
۶. جواهر الکلام ج۱،ص ۱۹    .
۷. العروة الوثقى‌ ج۱،ص ۳۴۵.
۸. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۵۳.    
۹. جواهر الکلام ۵ج،ص ۶۰- ۶۲    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۶۷    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۷۸    
۱۲. الدروس الشرعیة ج۱،ص ۱۲۸- ۱۲۹.
۱۳. جواهر الکلام ج۱۴،ص ۸۱     .
۱۴. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۴۰۸    
۱۵. جواهر الکلام ج۱۸،ص ۴۳۷- ۴۴۹     .
۱۶. مستمسک العروة ج۱۱،ص ۱۴۱- ۱۴۳    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۱    .
۱۸. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۲    .
۱۹. جواهر الکلام ج۱۹،ص ۲۸۳    .
۲۰. مستند الشیعة ج۱۳،ص ۸۲    .
۲۱. جواهر الکلام ج۱۸،ص ۲۷۸    .
۲۲. مستند الشیعة ج۱۳،ص ۳۲۶.    
۲۳. الحدائق الناضرة ج۱۷،ص ۴۲۱    .
۲۴. جواهر الکلام ج۲۱،ص ۲۸۶- ۲۸۷    .
۲۵. المبسوط ج۲،ص ۴۷- ۴۸    .
۲۶. تحریر الاحکام ج۲،ص ۲۱۲- ۲۱۳    
۲۷. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۴۵۶    .
۲۸. جواهر الکلام ج۲۲،ص ۴۵۲    .


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۹    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | احکام تخلی | فقه
جعبه ابزار