دخانیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدخانیات به محصول توتون و تنباکو که به صورت سیگار و ... استعمال می شود گفته می شود .


تعریف اصطلاحی دخانیات

[ویرایش]

دخانیات یعنی آنچه از توتون و تنباکو به صورت سیگار و جز آن استعمال مى‌شود.

موارد کاربرد دخانیات در فقه

[ویرایش]

از آن در باب صلات و صوم و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.

احکام مربوط به دخانیات

[ویرایش]


← حکم سیگار کشیدن


کشیدن سیگار و دیگر انواع دخانیات در صورتى که ضرر مهمى داشته باشد حرام است.
[۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲،ص ۶۰۰.


← سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو


سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو صحیح است.


← اجتناب روزه دار از رساندن دود دخانیات به حلق


بنابر تصریح بسیارى از معاصران، اجتناب از رساندن دود دخانیات به حلق بنابر احتیاط، بر روزه دار واجب است.
[۵] توضیح المسائل مراجع، چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
[۶] توضیح المسائل مراجع، ج۱،ص ۹۷۴.

برخى نیز فتوا به وجوب اجتناب داده‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲،ص ۶۰۰.
۲. مستند الشیعة، ج۵،ص ۲۵۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۸،ص ۴۲۱.    
۴. العروة الوثقی‌، ج۲،ص ۳۹۳.    
۵. توضیح المسائل مراجع، چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
۶. توضیح المسائل مراجع، ج۱،ص ۹۷۴.
۷. العروة الوثقی‌، ج۳،ص ۵۵۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۶.    


رده‌های این صفحه : دخانیات | روزه | فقه | مبطلات روزه
جعبه ابزار