دایی‌زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدایى‌زاده به فرزند دایی گفته می شود.


کاربرد دایی زاده در فقه

[ویرایش]

از آن در باب تجارت و ارث سخن گفته‌اند.

تملّک كردن دایى‌زاده

[ویرایش]

تملّک كردن دایى‌زاده مکروه و آزاد کردن وى پس از خرید مستحب است
[۱] تحریر الاحكام ج۴،ص ۱۹۲ .

[۲] إصباح الشیعة،ص ۴۷۲.


ارث بردن دایی زاده

[ویرایش]

دایى‌زاده از طبقه سوم ارث‌ بران به شمار مى‌رود و چنانچه میت جز دایى‌زاده وارثى نزدیک تر به خود نداشته باشد، همه اموالش به او مى‌رسد و در صورت تعدد دایى‌زاده، اعم از دختر و پسر به مقدار ارث پدرشان به تساوی ارث مى‌برند؛ بنابر این، اگر بعضى دایى‌زادگان از دایى پدری و مادری یاش پدرى و بعضى دیگر از دایى مادرى میت باشند، بر دایى‌زاده از دایى مادرى یک ششم در صورت یكى بودن و یک سوم در صورت تعدد از ترکه میت داده مى‌شود و باقى مانده به دایى‌زاده از دایى پدر و مادرى یا پدرى میت داده مى‌شود


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الاحكام ج۴،ص ۱۹۲ .
۲. إصباح الشیعة،ص ۴۷۲.
۳. الروضة البهیة، ج۸، ص۱۶۵- ۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۵۸۳.    


رده‌های این صفحه : ارث | برده داری | فقه
جعبه ابزار