دارو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدارو یا دوا عبارت است از هر ماده‌ای که برای درمان یا تسکین و یا پیشگیری بیماری به بیمار تجویز می‌شود.


احکام دارودر ابواب فقه

[ویرایش]

از آن در بابهای صلات، صوم، حج، نکاح، اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

← احکام دارو در باب اطعمه و اشربه


استفاده از داروی در بر دارنده مسکرات یا دیگر اشیای حرام جز درحال ضرورت و انحصار درمان به آن حرام است. در جواز استفاده از داروی در بردارنده مواد مست کننده در حال ضرورت اختلاف است. قول منسوب به مشهور عدم جواز است.

← احکام درد در باب صلات


سجده بر گیاه خوراکی جایز نیست؛ لیکن در جواز سجده بر گیاه دارویی که استفاده از آن تنها جنبه دارویی دارد، اختلاف است.

← احکام دارو در باب صوم


آیا روزه با رسیدن دارو به درون بدن از غیر راه دهان و بینی، مانند تزریق باطل می‌شود؟ مسئله اختلافی است.

← احکام دارو در باب نکاح


در اینکه هزینه درمان زوجه جزء نفقه به شمار می‌رود، اختلاف است. برخی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: داروهایی که نیاز به آنها متعارف است و در مداوای بیماریهای جزئی و رایج به کار می‌رود، جزء نفقه محسوب می‌گردد؛ امّا داروهایی که در بیماریهای صعب العلاج و نامتعارف کاربرد دارد، بویژه در صورتی که تأمین آنها مستلزم پرداخت مبلغی زیاد باشد، جزء نفقه به شمار نمی‌رود.

← احکام دارو در باب حج


همراه داشتن داروهایی که ممکن است انسان در سفر (حج) به آنها نیاز پیدا کند، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
۱. مستند الشیعة ج۱۵، ص۳۴.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۴۴۴۴۵.    
۳. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۲۱.    
۴. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۹۳۴۹۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۹۷.    
۶. العروة الوثقی، ج۳، ص۵۴۳.    
۷. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۸۶.    
۸. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۵۳۳۸.    
۹. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۶۳۱۷.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۶۹.    
۱۱. العروة الوثقی، ج۴، ص۳۳۸.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۵۷۲-۵۷۳.    

رده‌های این صفحه : سجده | فقه | مبطلات روزه | نماز
جعبه ابزار