خوف نمازگزاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق خائفان، نمازگزاران هستند. در این مقاله آیات مرتبط با خوف نمازگزاران معرفی می‌شوند.


خوف از عذاب خدا

[ویرایش]

خوف و نگرانى نمازگزاران، از عذاب پروردگار:
إِلَّا الْمُصَلِّينَ‌ وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.

پاداش نمازگزازان خائف

[ویرایش]

بهره‌مندى از بهشت، همراه با احترام، پاداش نمازگزاران خائف از عذاب پروردگار:
إِلَّا الْمُصَلِّينَ‌ وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ‌ أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.

علت خوف نمازگزاران

[ویرایش]

اطمينان نداشتن نمازگزاران، به ايمنى خود از عذاب الهی، دليل هراسناكى آنان از عذاب آخرت:
إِلَّا الْمُصَلِّينَ‌ وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ‌ إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معارج/سوره۷۰، آیه۲۲.    
۲. معارج/سوره۷۰، آیه۲۷.    
۳. معارج/سوره۷۰، آیه۲۲.    
۴. معارج/سوره۷۰، آیه۲۷.    
۵. معارج/سوره۷۰، آیه۳۵.    
۶. معارج/سوره۷۰، آیه۲۲.    
۷. معارج/سوره۷۰، آیه۲۷.    
۸. معارج/سوره۷۰، آیه۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۱۷۵، برگرفته از مقاله «خائفان (نمازگزاران)».    


رده‌های این صفحه : ترس | موضوعات قرآنی | نماز
جعبه ابزار