خوف اولواالالباب‌ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق خائفان، در این مقاله آیات مرتبط با خوف اولواالالباب معرفی می‌شوند.


خوف از خدا

[ویرایش]

خوف عاقلان از پروردگار:
... إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌ وَ الَّذِينَ‌ ...وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ‌ ....

خوف از حسابرسی

[ویرایش]

خوف عاقلان، از حسابرسی سخت در قیامت:
... إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌ وَ الَّذِينَ‌ ...وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ.

پاداش اولوالالباب خائف

[ویرایش]

سرای باقی، پاداش عاقلان خائف از عظمت و هیبت خدا و قيامت:
... إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ‌ وَ الَّذِينَ‌ ...وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌ ... أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. «خشيت» حالتى است كه به هنگام درك عظمت وهيبت خالق براى انسان ايجاد مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رعد/سوره۱۳، آیه۱۹.    
۲. رعد/سوره۱۳، آیه۲۱.    
۳. رعد/سوره۱۳، آیه۱۹.    
۴. رعد/سوره۱۳، آیه۲۱.    
۵. رعد/سوره۱۳، آیه۱۹.    
۶. رعد/سوره۱۳، آیه۲۱.    
۷. رعد/سوره۱۳، آیه۲۲.    
۸. عسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویّه، ص ۲۱۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۱۶۹، برگرفته از مقاله «خائفان (اولوا الباب)».    


رده‌های این صفحه : اولوا الالباب | ترس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار