خوف از امانت‌پذیری (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط از ترس از امانت‌پذیری معرفی می‌شوند


آسمان‌

[ویرایش]

ترس از امانت‌پذیری، سبب امتناع آسمانها از قبول مسئوليّت آن:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها .... ما امانت (تعهد، تکلیف، مسئولیت و ولایت الهیه) را بر آسمانها و زمين و كوه‌ها عرضه داشتيم آنها از حمل آن ابا كردند و از آن هراس داشتند، اما انسان آن را بر دوش كشيد!، او بسيار ظالم و جاهل بود (قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كرد).

← مقصود از امانت


در مورد" امانت" تفسيرهاى مختلفى ذكر شده از جمله:
منظور از امانت" ولايت الهيه" و كمال صفت عبودیت است كه از طريق معرفت و عمل صالح حاصل مى‌شود.
منظور صفت"اختیار و آزادی اراده" است كه انسان را از ساير موجودات ممتاز مى‌كند.
مقصود" عقل" است كه ملاك تكليف و مناط ثواب و عقاب است.
منظور" اعضاء پیکر انسان" است: چشم امانت الهی است كه بايد آن را حفظ كرد و در طريق گناه مصرف ننمود، گوش و دست و پا و زبان هر كدام امانتهاى ديگرى هستند كه حفظ آنها واجب است.
منظور" امانتهايى است كه مردم از يكديگر مى‌گيرند" و وفای به عهد هاست.
مقصود" معرفت الله" است.
منظور" واجبات و تکالیف الهی" همچون نماز و روزه و حج است.
اما با كمى دقت روشن مى‌شود كه اين تفسيرهاى مختلف با هم متضاد نيستند بلكه بعضى را مى‌توان در بعضى ديگر ادغام كرد، بعضى به گوشه‌اى از مطلب نظر افكنده و بعضى به تمام.
[۳] براى به دست آوردن پاسخ جامع به مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۴۵۲.     رجوع شود.


زمین

[ویرایش]

ترس از امانت‌پذيرى، سبب امتناع زمین از قبول مسئوليّت آن:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها ... «اشفاق» توجّه و عنايتى است كه آميخته با ترس باشد.

کوه

[ویرایش]

ترس از امانت‌پذيرى، سبب امتناع کوهها از قبول مسئوليّت آن:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها ....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۷۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۴۵۰.    
۳. براى به دست آوردن پاسخ جامع به مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۴۵۲.     رجوع شود.
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۷۲.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۲۶۳، «شفق».    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۷۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۱۸۰، برگرفته از مقاله «خوف از امانت‌پذیری».    


رده‌های این صفحه : امانت | ترس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار