خوص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخُوص‏ به ضم خاء چیزی که از آن در بافت حصیر استفاده می‌کنند.از آن به مناسبت در باب تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.


معنی خُوص

[ویرایش]

خُوص برگ درخت خرما می‌باشد.

احکام خُوص

[ویرایش]

بافندگی از شغلهای مکروه است.
برخی گفته‏اند: مراد از بافندگی عمل ریسیدن و تابیدن است، مانند تابیدن پنبه و تبدیل آن به نخ. از این رو، بافتن حصیر از برگ درخت خرما و مانند آن مصداق بافندگی نخواهد بود و در نتیجه مکروه نیست؛ بلکه طبق روایتی، بافتن حصیر از برگ درخت خرما از شغلهای انبیا و اولیا علیهم السّلام شمرده شده است.
خلال کردن با برگ درخت خرما مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة ج۳، ص۲۱۹.    
۲. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۳۲.    
۳. الدروس الشرعیة ج۳، ص۳۰.    
۴. مستند الشیعة ج۱۵، ص۲۵۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۳۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات
جعبه ابزار