خواهر زن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواهرزن خواهر زوجه است و از احکام آن در باب نکاح سخن گفته‏اند.


احکام خواهرزن

[ویرایش]

ازدواج با دو خواهر، همزمان، حرام است، خواه خواهر نسبی باشند یا رضاعی( رضاعازدواج، دائم باشد یا منقطع یا یکی دائم و دیگری منقطع؛ لیکن مالک دو کنیز ِ خواهر بودن جایز است؛ اما اگر با یکی از آن دو نزدیکی کند، تا زمانی که وی در ملک او است، دیگری بر او حرام است.
[۴] مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۴۱۱

مردی که با دو خواهر ازدواج کرده، چنانچه عقد در دو زمان واقع شده، ازدواج دوم باطل است و اگر همزمان بوده، در اینکه هر دو باطل است، یا اینکه مرد بین انتخاب یکی از آن‏دو مخیر می‏باشد، اختلاف است.
مردی که همسرش مرده یا طلاق باین گرفته یا به علّتی عقد نکاح آنان فسخ شده است، می‏تواند بلافاصله با خواهر او ازدواج کند، هرچند تا زمانی که زن در عده است ازدواج با خواهر او کراهت دارد. امّا در طلاق رجعی باید صبر کند تا عدّه همسر مطلّقه‏اش تمام شود.
کافری که با دو خواهر ازدواج کرده، پس از مسلمانی، یکی از آن دو را به دلخواه نگه می‏دارد و دیگری را رها می‏کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف اللثام ج۷، ص۱۹۷    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۵۶    
۳. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۸۳    
۴. مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۴۱۱
۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۸۰ ۳۸۴    
۶. تحریر الاحکام ج۳، ص۴۴۱    
۷. قواعد الاحکام ج۳، ص۳۴    
۸. الروضة البهیة ج۵، ص۱۸۰ ۱۸۱    
۹. جامع المقاصد ج۱۲، ص۳۳۸ ۳۳۹    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۰، ص۷۰    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۳۱۸ - ۳۱۹    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار