خواهرزاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواهرزاده فرزند خواهر است.


مصادیق خواهرزاده

[ویرایش]

خواهرزاده بر فرزند خواهر ـ اعم از پسر و دختر ـ صادق است، خواه خواهر نسبی باشد یا رضاعی، تنی (پدری و مادری) باشد یا ناتنی. از آن در باب نکاح و ارث سخن رفته است.

احکام خواهرزاده

[ویرایش]

خواهرزاده و فرزندان او، هرچه پایین روند از محارم به شمار می‏روند و احکام محرمیت ـ از قبیل حرمت ازدواج و جواز نگاه به آنان ـ بر آن مترتّب می‏گردد .
فرزندان خواهر نسبی همچون فرزندان برادر نسبی در طبقه دوم ارث قرار دارند و با نبود وارث طبقه اوّل و نیز خواهر و برادر میت، ارث به آنان می‏رسد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام ج۲۹، ص۲۳۸    
۲. جواهرالکلام ج۲۹، ص۳۰۹    
۳. جواهرالکلام ج۲۹، ص۷۲    
۴. جواهرالکلام ج۳۹، ص۸    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص‌۵۱۸ - ۵۱۹    


رده‌های این صفحه : فقه | محرم و نامحرم
جعبه ابزار