خوارزمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوارزمی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالفتح ناصر الدین مطرزی خوارزمی‌، نویسنده کتاب المغرب فی ترتیب المعرب
بیانی‌خوارزمی، بیانی خوارزمی، محمد یوسف فرزند باباجان بیگ ، مترجم، تاریخ‌نگار، شاعر و خوش‌نویس سده سیزدهم
حسن بن حارث خوارزمی‌حبوبی، ریاضی‌دان، فقیه و قاضی ایرانی فعال در نیمه دوم سده چهارم
حسین خوارزمی، یکی از دقیق‌ترین نویسندگان و شارحان و ادیبان سده هشتم و نهم هجری
محمد بن ابوالقاسم خوارزمی‌بقالی، بقّالی، زین المشایخ و ابن بایجُوک؛ ادیب، فقیه و مفسر حنفی در قرن ششم
محمد بن عباس خوارزمی، خوارزمی، ابوبکر محمد بن عباس، ادیب، کاتب و شاعر سدۀ چهارم
محمود بن محمد عمر چغمینی خوارزمی، منجم، طبیب و ریاضیدان ایرانی و از اهالی چغمین (شهر کوچکی در خوارزم)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار