• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خلق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خلق (سیرت)، خُلُق به ضم خاء یا خُلْق، جمع اخلاق به‌معنای صورت باطنی انسان
خلق (خلقت)، به فتح خاء، به معنای ایجاد ابتدایی، توسط خداوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار