خلقت جسمانی حضرت آدم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات قرآن هیچ دلالتی ندارد که حضرت آدم (علیه‌السلام) سیاه‌پوست بوده است. اگر به طور فرض خلقت حضرت آدم (علیه‌السلام) از خاک سیاه بوده باشد، چه‌گونه می‌توان استنباط کرد که حضرت آدم (علیه‌السلام) سیاه‌پوست بوده است؛ چرا‌که برای تبدیل یک مشت خاک سیاه به انسان، میلیاردها تغییر و تحول در او رخ می‌دهد و از کجا معلوم است که در میان این تغییرات، رنگ سیاه آن ثابت و برقرار مانده و تغییر نکرده است؟


مراحل آفرینش انسان

[ویرایش]

کلام قرآن در مورد خلقت انسان دارای تعبیرات گوناگونی است که نشان می‌دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعددی بوده است که بدین قرار است:

← خلقت از خاک


«ای مردم! اگر از روز رستاخیز در تردید هستید، ما شما را از خاک ... آفریدیم».

← خلقت از گل


خاک با آب آمیخته شده و به صورت گل درآمده است:
«اوست که شما را از گل آفرید».

← خلقت از گل بدبو


گل به صورت گل بدبو و لجن درآمده است:
«پروردگارت به فرشتگان گفت: می‌خواهم بشری از گل خشک، از لجن بوی ناک بیافرینم.

← خلقت از گِلی چسبنده


در آن گل، حالت چسبندگی ایجاد شده است:
«ما آن‌ها را از گلی چسبنده آفریده‌ایم».

← خلقت از گلی خشکیده


به صورت خشکیده درآمده است:
«آدم (علیه‌السلام)‌ ی را از گل خشک شده‌ای چون سفال بیافرید».

مراد از خلقت انسان از گل سیاه

[ویرایش]

با این بیان، مشخص می‌شود که منظور از خلقت انسان از گل سیاه، بیان مرحله‌ای از خلقت انسان است؛ یعنی، ابتدا مقداری خاک جمع‌آوری می‌شود و البته در هیچ آیه‌ای از قرآن نیامده که خاک اولیه رنگش سیاه بوده؛ بلکه در آیات قرآن به طور مطلق آفرینش از خاک آمده و معلوم نمی‌کند چه خاکی بوده است. سپس مقداری آب به آن اضافه می‌شود و تبدیل به گل می‌شود و طبیعی است وقتی گل مدتی در جایی بماند، و لو این‌که از خاک سفید باشد، رنگ و بوی آن تغییر می‌کند و رنگش تیره گشته و بوی نامطبوعی پیدا می‌کند. سپس آرام‌آرام خشک شده و ابتدا به حالت چسبندگی به خود گرفته و سپس کاملاً خشک شده و شبیه سفال می‌شود.

پس آیه هیچ دلالتی ندارد که حضرت آدم (علیه‌السلام) سیاه‌پوست بوده است. اگر به طور فرض خلقت حضرت آدم (علیه‌السلام) از خاک سیاه بوده باشد، چه‌گونه می‌توان استنباط کرد که حضرت آدم (علیه‌السلام) سیاه‌پوست بوده است؛ چرا‌که برای تبدیل یک مشت خاک سیاه به انسان، میلیاردها تغییر و تحول در او رخ می‌دهد و از کجا معلوم است که در میان این تغییرات، رنگ سیاه آن ثابت و برقرار مانده و تغییر نکرده است؟

نتیجه بحث

[ویرایش]

در نتیجه از آیات قرآن نمی‌توان استنباط کرد که رنگ پوست حضرت آدم (علیه‌السلام) سیاه بوده است، و برای شناخت رنگ پوست ایشان باید کارهای کارشناسی و تخصصی در علوم مربوط صورت گیرد و توضیح داده شود که چه‌گونه رنگ‌های متفاوت سیاه و سفید و سرخ و... از رنگ خاصی که حضرت آدم (علیه‌السلام) داشته، به وجود آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۱۱۸.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۵.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۲.    
۴. حجر/سوره۱۵، آیه۲۵.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱.    
۶. الرحمن/سوره۵۵، آیه۱۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «خلقت جسمانی حضرت آدم (علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۸.    


جعبه ابزار