خلفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخَلِفَه به فتح خاء و فاء و کسر لام شتر آبستن است. عنوان یاد شده به مناسبت در باب دیات به کار رفته است.


معنای خلفه‌

[ویرایش]

معنای مشهور خلفه شتر آبستن است.
برخی، آن را به شتر تازه زاییده که بچه‌اش به دنبالش حرکت می‌کند معنا کرده‌اند.

احکام خلفه

[ویرایش]

طبق نظر برخی، در صورت اختیار شتر جهت پرداخت دیه در قتل شبه عمد باید سی نفر آنها حقه، سی نفر بنت لبون و چهل نفر دیگر خلفه با میانگین سنّی بین پنج تا هشت سال باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۹.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۶۳.    
۳. مبانی خویی، ابوالقاسم، تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ۴۸۳-۴۸۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیات | شتر | فقه
جعبه ابزار