خفه کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخفه کردن، کشتن با بند آوردن راه تنفس می‌باشد. از آن در باب صید و ذباحه و قصاص سخن گفته‌اند.


احکام خفه کردن

[ویرایش]

اگر کسی تنفّس دیگری را به مقداری بند آورد که برای امثال او غالباً مرگ آور نیست، ولی او بمیرد، با داشتن قصد کشتن وی قصاص ثابت می‌گردد و بدون قصد کشتن یا مشتبه بودن قصد، دیه ثابت است. اگر با دست یا طناب و مانند آن گلوی کسی را بفشرد تا جان دهد یا قبل از جان دادن رها کند، لیکن بر اثر آن زمین گیر شود و بمیرد، قتل عمد به شمار می‌رود و قصاص ثابت است.
حیوانی که توسط سگ شکاری خفه شده حلال نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۲، ص۲۱.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۷۵.    


جعبه ابزار