خفت لفظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخفت لفظ به یکی از اسباب تقدیم یک لفظ بر لفظ دیگر اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

در تقدیم و تاخیر، لفظ آسان و سبک بر لفظ ثقیل و سنگین مقدم می‌شود؛ مانند این جمله عرب‌ها که می‌گویند: «ربیعه» و «مضر» که دو قبیله‌اند؛ با این که «مضر» - چون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از آن قبیله است - شریف تر از «ربیعه» است؛ ولی «ربیعه» به دلیل خفیف بودن در تلفظ آن، مقدم شده است. و نیز مانند: تقدیم «الانس» بر «الجن»؛ زیرا «الانس» خفیف تر از «الجن» است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۲۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«خفت لفظ».    جعبه ابزار