خطیب تبریزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطیب تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی، خطیب عُمَری تبریزی، محمد بن عبداللّه، محدّث، رجالی و مفسر قرن هشتم
یحیی بن علی خطیب تبریزی، خطیب تبریزی، ابوزکریا یحیی بن علی، ادیب و لغوی قرن پنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار