خطبه خواستگاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخِطبه به کسر خاء و سکون طاء، به معنای خواستگاری از زن و التماس نکاح است.


مصداق واژه خِطبه در روایات

[ویرایش]

در حدیث نبوی آمده است: «قال رسول الله(ص) لا یخطب أحدکم علی خطبة أخیه»
[۱] دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۰۱.
و غرض آن است که پس از مراسم خواستگاری و توافق زوجین و تعیین صداق و تراضی طرفین، شخص دیگری از آن زن خواستگاری ننماید.
[۳] شرح زرقانی، ج۳، ص۱۲۴.
[۴] المغنی (ابن قدامه)، ج۷، ص۱۴۳.


اقسام خِطبه

[ویرایش]

و در تذکره می نویسد: خطبه بر دو قسم است:
۱. تصریح، یعنی کلامی که جز اراده تزویج احتمالی دیگر ندارد.
۲. تعریض، یعنی به کنایه خواستگاری نمودن.
[۶] تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۰۱.
۲. عوالی اللئالی، ج۲، ص۲۷۴.    
۳. شرح زرقانی، ج۳، ص۱۲۴.
۴. المغنی (ابن قدامه)، ج۷، ص۱۴۳.
۵. لسان العرب «خطب»، ج۱، ص۳۶۰.    
۶. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۶۹.


منبع

[ویرایش]
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۹۰.


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار