خضر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخضر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حضرت خضر، به کسر خاء و سکون ضاء یکی از اولیاء و پیامبران الهی و معاصر حضرت موسی
خضر بن نصر اربلی، مفسر و فقیه شافعی قرن پنجم و ششم
خضر بن محمد حبلرودی، ملقب به نجم‌الدین، متکلم و فقیه شیعیِ قرن نهم
خضر پاشا، بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا (۸۷۰ـ۹۵۳)، دریاسالار مشهور ناوگانِ عثمانی
خضرخان، حاکم دهلی از جانب تیمور گورکان و همچنین بنیان‌گذار سلسله سیدیها در هند
خضر (سبزیجات)، به فتح خاء و کسر ضاء همان سبزیجاترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار