خضر و قتل پسر نوجوان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت خضر(علیه‌السلام) پسر نوجوانی را به قتل رساندند . در این مقاله آیات مرتبط با این ماجرا را بیان می‌کنیم.


قتل پسر نوجوان

[ویرایش]

كشته شدن پسر نوجوان، به دست خضر (علیه‌السلام):
فانطلقا حتّى‌ إذا لقيا غلما فقتله قال أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لّقد جئت شيا نّكرا.باز به راه خود ادامه دادند تا اينكه كودكى را ديدند و او آن كودك را كشت! (موسی) گفت: آيا انسان پاكى را بى‌آنكه قتلى كرده باشد كشتى؟! به راستى كار منكر و زشتى انجام دادى!

هدف از قتل پسر نوجوان

[ویرایش]

•• دستيابى پدر و مادر به فرزندى پاك‌تر و مهربان‌تر، هدف خضر (علیه‌السلام) از قتل پسر نوجوان:
فانطلقا حتّى‌ إذا لقيا غلما فقتله قال أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لّقد جئت شيا نّكرا فأردنآ أن يبدلهما ربّهما خيرا مّنه زكوة وأقرب رحما. باز به راه خود ادامه دادند تا اينكه كودكى را ديدند و او آن کودک را كشت! (موسى) گفت: آيا انسان پاكى را بى‌آنكه قتلى كرده باشد كشتى؟! به راستى كار منكر و زشتى انجام دادى! ما اراده كرديم كه پروردگارشان فرزند پاكتر و پرمحبت‌ترى بجاى او به آنها بدهد.

•• مصونيّت پدر و مادر از کفر و سرکشی، دليل قتل پسر آنان به دست خضر (علیه‌السلام):
وأمّا الغلم فكان أبواه مؤمنين فخشينآ أن يرهقهما طغينا وكفرا.و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ايمان بودند، ما نخواستيم او آنها را به طغیان و كفر وادارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۹۰.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۸۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۹۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۰۱.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۸۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «خضر و قتل پسر نوجوان».    


رده‌های این صفحه : پسر | حضرت خضر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار