خضر و قتل پسر نوجوان (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت خضر(علیه‌السلام) پسر نوجوانی را به قتل رساندند . در این مقاله آیات مرتبط با این ماجرا را بیان می‌کنیم.


قتل پسر نوجوان

[ویرایش]

كشته شدن پسر نوجوان، به دست خضر (علیه‌السلام):
فانطلقا حتّى‌ إذا لقيا غلما فقتله قال أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لّقد جئت شيا نّكرا. [۱]باز به راه خود ادامه دادند تا اينكه كودكى را ديدند و او آن كودك را كشت! (موسی) گفت: آيا انسان پاكى را بى‌آنكه قتلى كرده باشد كشتى؟! به راستى كار منكر و زشتى انجام دادى! [۲]

هدف از قتل پسر نوجوان

[ویرایش]

•• دستيابى پدر و مادر به فرزندى پاك‌تر و مهربان‌تر، هدف خضر (علیه‌السلام) از قتل پسر نوجوان:
فانطلقا حتّى‌ إذا لقيا غلما فقتله قال أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لّقد جئت شيا نّكرا فأردنآ أن يبدلهما ربّهما خيرا مّنه زكوة وأقرب رحما. [۳] [۴]باز به راه خود ادامه دادند تا اينكه كودكى را ديدند و او آن کودک را كشت! (موسى) گفت: آيا انسان پاكى را بى‌آنكه قتلى كرده باشد كشتى؟! به راستى كار منكر و زشتى انجام دادى! [۵] ما اراده كرديم كه پروردگارشان فرزند پاكتر و پرمحبت‌ترى بجاى او به آنها بدهد. [۶]

•• مصونيّت پدر و مادر از کفر و سرکشی، دليل قتل پسر آنان به دست خضر (علیه‌السلام):
وأمّا الغلم فكان أبواه مؤمنين فخشينآ أن يرهقهما طغينا وكفرا. [۷]و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ايمان بودند، ما نخواستيم او آنها را به طغیان و كفر وادارد. [۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۹۰.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۸۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۴۹۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۰۱.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۸۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «خضر و قتل پسر نوجوان».    


رده‌های این صفحه : پسر | حضرت خضر | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار